(یادداشتی به مناسبت روز قلم)

درباره­ی ارزش قلم از گفته­های معروف درمی­گذرم که همگان آنها را بارها و بارها شنیده­اند. با تمامی تأکیدها که در اسلام بر ارج و احترام قلم رفته است، دریغا که کشف دقایق قلم از افتخارات متفکران 

  • 1